Kleine Kinder schmieden Schwerter

Vnoučci prosili dědu, aby jim vykoval meč. Děda jim navrhnul, že je naučí, jak si mohou meč vykovat sami. Vnoučci se činili a již večer měli hotovo a mohli si ověřit své celodenní snažení. Naštěstí se nikdo nezranil a radost byla veliká. Nejvíc se bála babička, hlavně, když se kluci pustili do boje.

Vorführung der Messerhärtung

 

Zjišťování teploty pro kalení nože. Zakaleno na friš, zlomeno přes vnější hranu kovadla a posouzení velikosti zrna. Čím jemnější, tím lepší, ale při moc nízké teplotě a jemném zrnu již bohužel též výrazně klesá tvrdost. Před touto zkouškou je pochopitelně vhodné provést zkoušku jiskrovou.

Eine Replik des hussitischen Pfeifen

Dieses Replikat der hussitischen Pfeifen wurden für das Museum. Obwohl das Museum daraus nicht erschießt., Wir haben einen kleinen Tormentační-Test bekommen.. Zur gleichen Zeit haben wir versucht, Welche Chance hatte die Art von Waffe gegen die Kreuzritter Ritter in Rüstung. In aller Kürze — eine kleine, oder gar keine. Husiti Flut von wartete meist, bis der Feind...

Lesen Sie weiter