Kids forge a sword

Vnoučci prosili dědu, aby jim vykoval meč. Děda jim navrhnul, že je naučí, jak si mohou meč vykovat sami. Vnoučci se činili a již večer měli hotovo a mohli si ověřit své celodenní snažení. Naštěstí se nikdo nezranil a radost byla veliká. Nejvíc se bála babička, hlavně, když se kluci pustili do boje.

Demonstartion of sword hardening

 

Zjišťování teploty pro kalení nože. Zakaleno na friš, zlomeno přes vnější hranu kovadla a posouzení velikosti zrna. Čím jemnější, tím lepší, ale při moc nízké teplotě a jemném zrnu již bohužel též výrazně klesá tvrdost. Před touto zkouškou je pochopitelně vhodné provést zkoušku jiskrovou.

A replica of the Hussite whistles

This replica of the Hussite whistles were made for the Museum. Although the Museum out of it won't shoot, We did get a little tormentační test. At the same time, we have tried, What chance had the sort of weapon against the Crusader Knight in armor. In a nutshell — a small, or no. Husiti barrage of mostly waited, until the enemy ...

Continue reading